Az oldal jelenleg ZÁRVA van!
Kérem próbálkozzon újra egy későbbi időpontban.
Új jelszó kérése
Kategóriák
Hírlevél
Termékajánló

Vásárlási feltételek

ÁSZF

1. § A szolgáltató

Cégnév: Lumexon Group Kft.
Székhely/számlázási/levelezési cím: HU- 1027 Budapest, Bem utca 9.
Raktár cím: HU- 2151 Fót, East Gate Business Park B1.
Adószám: 24158884-2-41
Közösségi adószám: HU24158884
Cégjegyzékszám: 01-09-993250, vezetve a Fővárosi Cégbíróság nyilvántartásában
Internetes cím: www.Lumexon.com
Elektronikus elérhetőség:  hu.info@Lumexon.com

Az Üzemeltető kamarai tagsága: Budapesti Kereskedelmi- és Iparkamara

2. § A Vásárló

Vásárló: aki a Szolgáltatótól a Lumexon Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatásokat, termékeket megrendeli, illetve megvásárolja. A megrendelés a Webáruház oldalain megjelölt módon és feltételek szerint adható le, a fenti internetes oldalak valamelyikén történt előzetes regisztrációt követően. A regisztráció csak megrendeléskor történhet, a Vásárló adatai megadásával. Nem regisztrált személyektől megrendelést a Szolgáltató csak kivételesen, egyedi elbírálása alapján fogad el. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket kizárólag a regisztrált, interneten keresztül megrendelő Vásárlói részére biztosítson. Az adatok elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítása esetén azokat e-mail-ben írásban kell jelezni a Szolgáltatónak, amely a hibákat a Vásárló jelzése alapján kijavít.

3. § Az Általános Szerződési Feltételek elfogadása és hatálya

A Szolgáltató és a Vásárló között létrejövő szerződés tárgyát a Lumexon Webáruház internetes oldalain megjelölt szolgáltatások és termékek képezik. A szerződéskötés nyelve magyar, de amennyiben a honlapon elérhető, a vásárlók részére lokalizált tartalommal elérhető egyéb nyelveken is. A termékek lényeges tulajdonságait és jellemzőit az egyes termékeknél Webáruház minden esetben feltünteti. Az áru megrendelése a szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak minősül. A szerződés a megrendelés Szolgáltató általi visszaigazolásának megérkezésével jön létre. A szerződés létrejöttének további lényeges előfeltétele a Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása a megrendeléskor, amely a Kosárban történthet egy bejelölhető négyzet bejelölésével. A Szolgáltató Általános Szerződési Feltételeinek elfogadása fizetési kötelezettséget von maga után.

A Webáruház internetes oldalain történő rendelés az Általános Szerződési Feltételek elfogadásának minősül. Az egyes szerződés kötések nem minősülnek írásban megkötött szerződéseknek, azok nem kerülnek iktatásra, az egyes szerződések későbbiekben nem kereshetőek vissza és nem utalnak egyéb magatartási kódexre. Az egyedi elbírálásban részesült, nem regisztrált Vásárlók a Szolgáltató előzetes tájékoztatását követően, a rendelési szándék megerősítésével fogadják el az Általános Szerződési Feltételeket. Az Általános Szerződési Feltételek elfogadását a nem regisztrált Vásárló a számla átvételekor külön is megerősíti.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az Általános Szerződési Feltételeket részben vagy egészben bármikor módosítsa. Az Általános Szerződési Feltételek és annak mindenkori módosítása – az előzetes figyelemfelhívó tájékoztatást követően – a közzétételkor lép hatályba. Az Általános Szerződési Feltételek mindaddig hatályban maradnak, amíg a Szolgáltató a webáruház-szolgáltatást biztosítja. A megkötött szerződésekre a megkötésükkor hatályos Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

Viszonteladók, állandó partnerek, projekt rendelések (a továbbiakban: kiemelt ügyfelek) esetében egyedi megállapodás alapján lehetőség van a jelen általános szerződési feltételektől eltérő, egyedi feltételek biztosítására. Ha a kiemelt ügyfelekkel kötött egyedi megállapodás valamely rendelkezése eltér az Általános Szerződési Feltétel bármely rendelkezésétől, az egyedi megállapodásban rögzített rendelkezés irányadó. A fogyasztóvédelemi törvény alapján fogyasztónak minősülő Vásárlóinkat megillető speciális jogosultságok tekintetében a mindenkor hatályos fogyasztóvédelmi előírások irányadók. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében a Vásárló akkor minősül fogyasztónak, ha olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg. A gazdálkodó szervezetek, beleértve az egyéni vállalkozókat is, a törvényi szabályozás értelmében nem minősülnek fogyasztónak, ezért a fogyasztókat megillető speciális jogosultságok nem illetik meg őket, illetve a fogyasztói szerződéshez [Ptk. 685. § e) pontja] kapcsolódó speciális rendelkezések (pl. a 10. § szerinti elállási jog és a fogyasztókra vonatkozó kedvezőbb jótállási és szavatossági feltételek) a gazdálkodó szervezetekre nem vonatkoznak. Esetükben az általános szabályok irányadók.

Az Általános Szerződési Feltételekben szabályozott és nem szabályozott kérdésekben az Európai Unió irányelveivel harmonizált, mindenkor hatályos magyar törvények irányadóak.

 

4. § A megrendelés

A megrendelés a regisztrációt követően a Webáruház internetes oldalain keresztül lehetséges. A Szolgáltató a nem Webáruházon keresztül leadott megrendelést is elfogadhatja, mérlegelés alapján. A Szolgáltató, amennyiben az adatok valódisága kérdéses vagy az adatok értelmezhetetlenek, az ezekkel az adatokkal feladott megrendeléseket érvénytelennek minősítheti. A Szolgáltató a Vásárló megrendelését a Vásárló által megadott e-mail címre küldött e-mailben igazolja vissza. A megrendelés törlése a visszaigazolás megküldéséig, a Szolgáltató által megadott e-mail címen lehetséges. A Szolgáltató visszaigazolásának megérkezését követően a megrendelés törlésére nincs lehetőség.

 

5. § A termékek tulajdonjogának fenntartása a vételár teljes kiegyenlítéséig

A Szolgáltató a megrendelt áruk tulajdonjogát a vételár teljes kiegyenlítéséig fenntartja. A Vásárló a teljes vételár kifizetésének időpontjáig az áru tulajdonjogát nem adhatja tovább harmadik személynek, azt bérbe nem adhatja, illetve nem terhelheti meg.

 

6. § Árak

A megrendelésre a Webáruházban feltüntetett aktuális árak érvényesek. A Szolgáltató az árváltoztatás jogát fenntartja. Amennyiben a Szolgáltató élt az árváltoztatás jogával, e-mailben vagy telefonon egyeztetés végett megkeresi a Vásárlót. A korábbi áron történt megrendelést a Szolgáltató ebben az esetben nem tekinti érvényesnek. Ugyanez a rendelkezés irányadó arra az esetre, ha technikai hiba miatt téves ár vagy egyéb elírás jelenik meg a Webáruház honlapján. Az érvénytelen megrendelés alapján a szerződés semmilyen esetben nem jön létre a Szolgáltató és a Vásárló között, abban az esetben sem, ha időközben a Szolgáltató az érvénytelen megrendelésről automatikus visszaigazolást küldött. A Webáruház oldalait a legjobb tudásunk szerint igyekszünk karbantartani és frissíteni, az esetlegesen előforduló hibákért felelősséget nem tudunk vállalni. Az oldalon feltüntetett árak az ÁFA-t tartalmazzák, a Szolgáltató a nettó árat csak a bruttó ár pontos feltüntetésével teszi közzé.

A szállítás (házhozszállítás vagy átvételi pontos) díja rendeléskor a Kosárban látható, a kiválasztott címzett ország fix szállítási díja szerint. A szállítás díjmentes, amennyiben a Kosárban a vásárlási összeg alapján nem kerül szállítási díj felszámolásra. Csomagolás és egyéb díjak nem kerülnek felszámolásra, így a Kosárban szereplő végösszeg és a szállítási díj összege a valós teljes ár.

 

7. § Szállítás

A megrendelt termékek kiszállítása a Szolgáltatóval szerződött futárszolgálattal vagy saját gépjárművel történik, a vásárló által megadott címre. A megrendelt áru értékbiztosítása a szállító cég feltételei szerint történik, az értékbiztosítás tekintetében a Szolgáltató a szállítóval azonos felelősséget vállal. A küldemény sértetlenségét érintő reklamációt csak abban az esetben tudunk elfogadni, ha a kézbesítéskor a csomag átvételét annak sérülése miatt a Vásárló megtagadta, és erről a kézbesítővel jegyzőkönyvet vetetett fel.

A szállítás díjának feltételeit az ÁSZF 6. §-a (Árak) tartalmazza. Az oldalon feltüntetett, illetve egyéb formában jelzett szállítási határidő minden esetben várható szállítási időt jelent. A termékoldalakon közzétett raktárkészlet-információ ("raktáron" vagy "nincs raktáron") alapján következtetni lehet a várható beszerzési szállítási időre, és ennek tudatában kell leadni a rendelést. Amennyiben nincsen raktáron a termék, a rendelés után beszerzés alá kerül. Amennyiben rövid szállítási határidőt követel meg a Vásárló, a beszerzési időről az ügyfélszolgálaton érdeklődhet.  A szállítás minden státuszáról e-mail-ben tájékoztatjuk ügyfeleinket. A kiszállítás tényleges időpontja szerződéses partnereinktől is függ, ezért az előzetesen, tájékoztató jelleggel jelzett szállítási határidőtől való eltérésért semmilyen felelősséget nem tudunk vállalni. A sikertelen kiszállítás költségeit – amennyiben a kiszállítás a Vásárlónak felróható okból hiúsult meg – a Vásárlót terhelik. A harmadszori kiszállításra kizárólag az áru ellenértékének és a sikertelen kiszállítás költségeinek előre történő átutalása esetén kerül sor. Amennyiben az újbóli kiszállításra a fenti rendelkezés miatt nem kerül sor, a Szolgáltató a megrendelést érvénytelennek nyilvánítja és törli.

 

8. § Fizetési módok és számlázás

A Vásárló a vásárolt áruk és szolgáltatások ellenértékét banki utalással vagy online bankkártyás fizetéssel a megrendelés feladásakor, vagy az áruk átvételével egyidejűleg, utánvéttel készpénzben vagy szerződött átvételi pontokon bankkártyával teljesíti. Pénzátutalás (bank átutalás, postai csekk, Western Union) esetén a megrendelést kizárólag a vételár beérkezését követően igazoljuk vissza, a visszaélések elkerülése érdekében.

Az áru átvételével egyidejűleg történő fizetés esetén az áruk ellenértékét a Szolgáltató helyett és nevében a kiszállító futár vagy az átvevőpont munkatársa/terminálja fogadja be készpénzben vagy bankkártyás fizetéssel, amennyiben a bankkártya-elfogadás lehetséges. Amennyiben az áru ellenértékét a Vásárló a futárnak vagy az átvételi ponton nem fizeti ki, a kiszállítás sikertelennek minősül. [A sikertelen kiszállítás következményeit és a harmadszori kiszállítás feltételeit az Általános Szerződési Feltételek 7. §-a (Szállítás) tartalmazza.]

Az áru átvételét követő, halasztott kifizetésre csak kiemelt ügyfeleinknek van lehetősége egyedi megállapodás alapján, az egyedi megállapodásban meghatározott feltételek szerint. Fizetési késedelem esetén a Polgári Törvénykönyv szerinti törvényes mértékű késedelmi kamatot számítjuk fel!

A számlakiállításra a Vásárló felhasználói fiókjában megadott adatai alapján kerül sor. A Szolgáltató a számlát eljuttathatja a Vásárlónak személyesen, postán, futárral, a csomaggal együtt és elektronikus úton is, a Vásárló kérése alapján. Alapesetben minden Vásárló elektonikus úton kapja meg a számlát felhasználói fiókjában megadott e-mail címre: a névre szóló áfás számláról minden vásárló e-mail értesítést kap a megrendelés után, de legkésőbb a kézhezvétel utáni 48 órán belül. Az e-mail értesítésben egy internetes elérhetőség (link) található, amelyre rákattintva a számla kinyomtatható vagy PDF formátumban elmenthető. A számla az adott linken a kiállítástól számítva 60 napig megtekinthető, kinyomtatható és elmenthető. Egyes e-mail fiókok használata esetén (pl. Gmail.com) a Spam mappába kerülhet a számla-értesítő e-mail, amelyet időnként az e-mail fiókrendszer automatikusan törölhet, ezért Szolgáltató felelősséget nem vállal a kézhezvétel utáni 48 óra elmúlta után nem talált e-mail-ben kapott számláért. Amennyiben a Vásárló nem találja a számlát, ezt a Szolgáltatónak e-mail-ben jelezheti, és azt a Szolgáltató 48 órán belül pótol. Könyvelésre a Szolgáltató által küldött számla csak kinyomtatva hiteles és elszámolható, mert ez nem elektronikus úton tárolt e-számla, hanem hagyományos számla, amit távnyomtatás útján (elektronikusan) juttatunk el az ügyfélnek. A távnyomtatási/távszámlázási módszer az Európai Unió minden tagországában elfogadott. A távszámlázási módszer törvényességéről kérhetnek a Szolgáltatótól információkat és hatósági állásfoglalást.

 

9. § Jótállás és szavatosság

Fogyasztói szerződés [Ptk. 685. § e) pontja] esetén a Szolgáltató a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt új, tartós fogyasztási cikkekre a jogszabályban előírt egy éves jótállást biztosítja, a Polgári Törvénykönyv és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet feltételei szerint. Ha a gyártó a termékekre a jogszabályban előírtnál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a Szolgáltató is a gyártó feltételeivel azonos kedvezőbb jótállási feltételeket biztosítja a Vásárló részére. A jótállási határidő az áru átadásának napjával kezdődik.

Termékeinkre a Polgári Törvénykönyvben előírtak szerinti szavatossággal tartozunk. Szavatossági igényt abban az esetben érvényesíthet a Vásárló, ha a szolgáltatott áru a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ha a Vásárló a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a Szolgáltató mentesül a szavatossági felelősség alól. A Vásárló a hiba felfedezése után a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül köteles kifogását a Szolgáltatóval közölni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős. A Vásárló a teljesítés időpontjától számított hat hónapos elévülési idő alatt érvényesítheti szavatossági jogait. Fogyasztói szerződés esetében a fogyasztó a teljesítés időpontjától számított kétéves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényét. Ha a hiba a jellegénél vagy az áru természeténél fogva a fenti határidőkön belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év. A fogyasztói szavatossági és jótállási igények intézése során a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályai szerint járunk el. Szavatossági és jótállási igény érvényesítése esetén a vásárló elsősorban – választása szerint – kijavítást és kicserélést követelhet, a Polgári Törvénykönyv 306. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített feltételekkel. Ha a Vásárlónak a Polgári Törvénykönyv alapján sem kijavításra, sem kicserélésre nincs lehetősége, akkor – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. 

A jótállási igényt e-mail-ben kell a Szolgáltatónál bejelenteni, amely egy jótállási jegyzőkönyv-űrlapot küld vissza a Vásárlónak kitöltésre. A jótállási kérelem ennek az űrlapnak az e-mail-es elküldésével indul el, amit e-mail-ben csatolva szkennelve vagy lefényképezve tehető meg. A jótállási jegyzőkönyv-űrlap tartalmazza a szerződéskötés időpontját és a hiba leírását. Amennyiben a Szolgáltató elutasítja a Vásárló jótállási igényét, a Vásárló a gazdasági kamarák mellett működő békéltető testületekhez fordulhat. A Szolgáltató a javítást vagy a cserét 15 napon belül végzi el.

A meghibásodások és balesetek elkerülése érdekében a Szolgáltató a Vásárlót arra kéri, hogy a termékek beszerelését kizárólag képzett szakember végezze. A szakszerűtlen beszerelésből (összeszerelésből) eredő károkért (amennyiben azt nem a Szolgáltató végezte), a Szolgáltató kizárólag abban az esetben felel, ha a szakszerűtlen beszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza.

 

10. § Elállási jog

Ha a Vásárló olyan magánszemély, aki az árut önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében rendeli, illetve vásárolja meg (azaz a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül), az áru kézhezvételétől számított 14 napon belül a szerződéstől elállhat. Az elállási jog gyakorlására a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Kormányrendeletben foglaltak szerint kerülhet sor. A Vásárló által kifizetett összeget ebben az esetben haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül a Szolgáltató visszatéríti. Az elállási jog gyakorlásakor a Vásárló viseli a kiszállítási, illetve az áru visszaszolgáltatásával felmerült költségeket. A Vásárló viseli továbbá az áruban a nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett sérülésből eredő károkat. Elállás esetén a kedvezmények visszavonhatók, ha az elállás következtében nem teljesülnek a kedvezmények igénybevételéhez szükséges feltételek.

A fenti elállási jog kizárólag a fogyasztóvédelmi törvény értelmében fogyasztónak minősülő Vásárlókat illeti meg. A Szolgáltató az áru kézhezvételétől számított 14 napon (nem munkanapon) belüli elállási jogot biztosít, ezen a határidőn túl az elállási jog gyakorlását nem biztosítja. Elállási jogát Vásárló érvényesíteni tudja a Szolgáltató bármely elérhetőségén. Elállási jog érvényesítése esetén a Szolgáltató 14 napon belül visszatéríti a termék árát, amennyiben a Vásárló 14 napon belül visszajuttatja az árut a Szolgáltatónak.

 

11. § Adatvédelem

Az internetes felületen történő regisztráció, illetve a megrendelés során a Szolgáltató rögzíti azokat az adatokat, amelyek a Vásárló azonosításához szükségesek:
- magánszemély esetében: név, cím, elérhetőség
- cég esetében: név, cím, elérhetőség, adószám

A megrendelések kiszállítása érdekében a Szolgáltató a következő adatokat bocsátja a kiszállítást végző futárszolgálat rendelkezésére: megrendelés ideje, átvevő neve, cég neve, teljes szállítási cím, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt (utánvétes megrendelés esetén), megrendelésszám, a megrendelő telefonszáma és egyéb elérhetősége. A kiszállítást végző futárszolgálat ezeket az adatokat köteles szigorúan bizalmasan kezelni, és a kézbesítés után azokat a Szolgáltató részére visszaszolgáltatni, illetve megsemmisíteni.

A Szolgáltató a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. A Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,
- A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
- A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett a Szolgáltató a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Hozzájárulást jelent a megrendelés vagy a weboldalon található űrlapok kitöltése (pl. Kapcsolat, Ügyfélszolgálati ügyintézés).

A weboldal adatkezelője: Lumexon Group Kft. (1027 Budapest, Bem József utca 9.)
Adatkezelés célja: Webáruház üzemeltetéséhez kapcsolódó adatbázis kezelése. Webáruház üzemeltetés, marketing és promóciós tevékenység, statisztikai kiértékelés. 
Adatok törlési határideje: az adatkezelő cég jogutód nélküli megszűnése
Feldolgozás: gépi
Törvény vagy jogalap: önkéntes hozzájárulás

A Szolgáltató a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A titoktartási kötelezettség a Szolgáltató alkalmazottját, tagját, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

A Szolgáltató által kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik. Ilyen visszaélések:

a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik, 
b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják, 
c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

Mind a Szolgáltató, mind a partnere köteles a tőle elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében. 
Szolgáltatásaink számos olyan kapcsolódási pontot (linket) tartalmaznak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
Vásárló bármikor kérheti adatai törlését adatbázisunkból, a Webáruházba történő felhasználói belépést követően, a regisztráció törlése funkció használatával, illetve jelezheti adattörlési igényét elektronikus elérhetőségeinken is.

 

12. § Szerzői jog

A Webáruház honlapjának teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A személyes használat céljából történő letöltéshez, tároláshoz és kinyomtatáshoz a Szolgáltató hozzájárul. A Szolgáltató ezen felül kizárólag abban az esetben járul hozzá a Webáruház honlapjának, illetve adatbázisának felhasználásához, amennyiben a felhasználó kizárólag a Szolgáltatótól rendeli meg a Webáruház honlapján feltüntetett termékeket. Ebben az esetben a felhasználáshoz a Szolgáltató előzetes hozzájárulása szükséges, amelyet erre vonatkozó kérelem esetén adunk meg. Egyebekben a Szolgáltató minden szerzői jogot fenntart és semmilyen felhatalmazást nem ad a Webáruház oldalaival kapcsolatban. A Szolgáltató hozzájárulása nélküli felhasználás a szerzői jogok megsértését valósítja meg, ami jogkövetkezményeket von maga után. A Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

Lumexon Group Kft.

 Készült: 2014. augusztus 14. 16:59

 Utolsó frissítés: 2015. szeptember 13. 16:32

Webáruház készítés